Du vill ta körkort och vill börja så snabbt det går för att ta körkort. Gärna när man precis fyllt 18 år. Men när får man börja övningsköra? När man får börja övningsköra beror på din ålder samt olika tillstånd.

Du får börja övningsköra för bil (B-körkort) när du har fyllt 16 år. Du behöver först ha körkortstillstånd samt ha gått handledarutbildningen om du vill övningsköra privat. Din privata lärare (handledaren) behöver också ha utfört handledarutbildningen.

HUR ANSÖKER MAN OM KÖRKORTSTILLSTÅND?

Det första du behöver göra för att få börja övningsköra är att få ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen. Körkortstillståndet består av två delar:

  • Hälsodeklaration
  • Syntest

I hälsodeklarationen svarar du på flera frågor om din hälsa. Svarar du JA på någon fråga kommer du antagligen behöva komplettera med information eller dokument för att Transportstyrelsen ska godkänna din ansökan.

ANSÖK OM KÖRKORTSTILLSTÅND

För att Transportstyrelsen ska behandla din ansökan behöver du komplettera med ett syntest. Du kan utföra syntestet hos Gabriels Trafikskola genom att boka den via korkortssidan.se. Vill du göra syntest utanför Stockholm kan du använda vår tjänst via korkortssidan.se där du kan fråga optiker som tider för syntest i din stad.

BOKA SYNTEST

BOKA HANDLEDARUTBILDNING

Med körkortstillstånd så får du övningsköra hos en trafikskola. Men vill du även övningsköra privat så behöver du gå en handledarutbildning. Din privata lärare (handledare) behöver också har gått handledarutbildningen för att ni ska få ett handledarbevis om att köra med varandra. Du kan alltså börja övningsköra när du är 16 år hos en trafikskola med endast körkortstillstånd men du behöver ha gått handledarutbildningen och ha ett handledarbevis med din privata lärare för att kunna övningsköra privat.

Du kan gå handledarutbildning i Stockholm hos Gabriels Trafikskola. Vill du gå handledarutbildningen i din stad rekommenderar vi att du använder tjänsten hos korkortssidan.se där du kan jämföra datum och pris på handledarutbildning i din stad.

BOKA HANDLEDARUTBILDNING I STOCKHOLM

JÄMFÖR HANDLEDARUTBILDNINGAR

NÄR FÅR MAN BÖRJA ÖVNINGSKÖRA?

Du kanske undrar när man får börja övningsköra andra behörigheter än B-körkort? Olika åldrar gäller beroende för vad du vill övningsköra för. Nedan ser du en tabell som visar när du för börja övningsköra beroende på behörighet.

BehörighetÅlder
Lätt motorcykel (A1)15 år och 9 månader
Mellanstor motorcykel (A2)17 år och 6 månader
Motorcykel (A)19 år och 6 månader**
23 år ***
Personbil utan släp (B)16 år
Personbil samt enbart lätt släpfordon (B)17 år och 6 månader
Lätt lastbil samt enbart lätt släpfordon (B)17 år och 6 månader
Utökad behörighet, personbil och lätt lastbil samt bara ett släpfordon vars totalvikt max uppgår till 4 250 kg. (B96)17 år och 6 månader
Personbil och lätt lastbil samt ett eller flera släpfordon vars totalvikt inte överskrider 3 500 kg. (BE)18 år
Medeltung lastbil samt endast ett släpfordon (C1*)18 år
Medeltung lastbil samt ett eller flera släpfordon oberoende vilken vikt (C1E*)18 år
Tung lastbil samt endast ett lätt släpfordon (C*)20 år
Tung lastbil samt ett eller flera släpfordon oberoende av vikt (CE*)20 år
Mellanstor buss samt endast ett lätt släpfordon (D1*)20 år
Mellanstor buss samt ett eller flera släpfordon oberoende av vikt (D1E*)20 år
Buss samt enbart ett lätt släpfordon (D*)23 år
Buss samt ett eller flera släpfordon oberoende av vikt (DE*)23 år
* Eleven behöver i normala fall B-körkort för att kunna övningsköra.
** För att eleven ska få köra tvåhjulig motorcykel som behöver behörighet A behöver personen haft behörighet A2 i minst 1 år och 6 månader.
*** För att eleven ska få köra tvåhjulig motorcykel som behöver behörighet A behöver personen inte haft behörighet A2 i minst 1 år och 6 månader.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT FÅ HANDLEDARBEVISET?

När du kan börja övningsköra beror på hur lång tid det tar att få handledarbeviset. På Transportstyrelsens hemsida skriver det att det tar mellan 2-4 veckor i normala fall. Vår erfarenhet är att det brukar gå snabbare än så. Men ha det i åtanke att gå handledarutbildningen i god tid så att du kan börja övningsköra så fort som möjligt.

SLUTSATS

Du sökte på när får man börja övningsköra? Det beror på:

  • Din ålder (16 år).
  • När du får ditt körkortstillstånd.
  • När du kan gå handledarutbildningen och få handledarbeviset.

Vårt råd är att ni övningskör målinriktat och inte bara sporadiskt utan syfte med övningskörningen. Gå igenom utbildningsplanen för att ta körkort och gå igenom vad man behöver kunna för att klara uppkörningen. Övningskör sedan tills ni bockar av alla moment. Bäst vore om ni övningskör så mycket att varje moment blir godkänt flera gånger så att allting blir automatiserat. På så sätt sitter tekniken och eleven kan ha mer uppmärksamhet i trafiken.

Det är viktigt att man inte hoppar över moment och är envis med att de ska klaras av. Man kan gå till ett annat moment för en stund om man har fastnat i ett moment och återgå till den. Men man ska aldrig hoppa över någonting. Främst för säkerheten men också att vad som helst kan komma på din uppkörning. Även en fickparkering.

Similar Posts