Integritetspolicy för Gabriels Trafikskola AB

 1. Introduktion Denna integritetspolicy förklarar hur Gabriels Trafikskola AB (nedan kallad “vi”, “oss”, eller “vår”) samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter som vi erhåller från kunder och besökare på vår webbplats gabrieltrafikskola.se.
 2. Personuppgifter som samlas in Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster och förbättra användarupplevelsen. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till:
  • Namn och kontaktuppgifter (såsom e-postadress och telefonnummer)
  • Trafikinformation (t.ex. besökta sidor, interaktion med innehåll)
  • Betalnings- och transaktionsinformation
 3. Användning av personuppgifter De insamlade uppgifterna används för att:
  • Tillhandahålla våra tjänster och administrera kundkonton
  • Förbättra vår webbplats och användarupplevelse
  • Kommunicera med kunder angående tjänster och erbjudanden
  • Uppfylla lagliga krav och förebygga bedrägerier
 4. Delning av information Vi delar inte personuppgifter med tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, förutom i följande fall:
  • För att uppfylla lagliga förpliktelser
  • För att skydda våra rättigheter och egendom
  • I samband med företagstransaktioner, såsom fusion eller försäljning
  • Din information delas med våra betalleverantörer Stripe & Klarna.
 5. Säkerhet Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst eller obehörig förändring, avslöjande eller förstöring av information.
 6. Cookies och spårningsteknik Vår webbplats använder cookies och liknande teknik för att förbättra användarupplevelsen och samla in data för analys.
 7. Dina rättigheter Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av, och i vissa fall radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina uppgifter.
 8. Ändringar i policyn Denna integritetspolicy kan uppdateras från tid till annan. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.
 9. Kontaktinformation För frågor om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@gabrieltrafikskola.se.