Handledarutbildning
399 :-

Vanliga frågor

När det gäller privat övningskörning för personbilar och lätta lastbilar (behörighet B), krävs det att handledaren har genomfört en godkänd handledarutbildning vid tidpunkten för ansökan. För eleven är det alltid nödvändigt att ha genomfört en giltig introduktionsutbildning när man övningskör privat.

  1. Du har uppnått en ålder av minst 24 år.
  2. Din elev besitter ett giltigt körkortstillstånd.
  3. Både du och din elev har deltagit i en introduktionsutbildning inom de senaste fem åren, förutsatt att övningskörningen avser personbil eller lätt lastbil.
  4. Du innehar ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller i ett annat EES-land.

Under utbildningstillfället, som sträcker sig över minst tre timmar, kommer deltagarna att få insikt i flera viktiga aspekter. Det inkluderar att förstå de ansvarsområden som åligger handledaren under övningskörningen och att bekanta sig med de kriterier som gäller vid körkortsprov, både det teoretiska kunskapsprovet och det praktiska körprovet.

Du måste komma i tid samt ta med giltig ID-handling.

Vi har fixat körkortet till över 10 000 elever! Kontakta oss så hjälper vi dig med!