Risktvåan
2 300 :-

Boka riskutbildning del 2 och ta nästa steg i din körkortsutbildning. Genom att delta i denna utbildning får du viktig kunskap och erfarenhet som hjälper dig att bli en säker förare på vägarna.

Vanliga frågor

Utbildningen är uppdelad i två distinkta delar: Första delen fokuserar på ämnen som alkohol och droger, hantering av trötthet i trafiken och andra potentiellt riskfyllda beteenden. Den andra delen omfattar aspekter såsom hantering av hastighet, trafiksäkerhet och körfärdighet under varierande väg- och väderförhållanden. Dessutom inkluderar den här delen praktisk träning på en halkbana för att förbättra dina färdigheter.

Det är möjligt att bli underkänd på Risktvåan, även om det är sällsynt förekommande. Bedömningen utförs av läraren, och om du aktivt deltar och följer lärarens instruktioner är chansen för godkännande hög. Om du till exempel inte kan manövrera fordonet självständigt, kan det leda till underkännande, eftersom det är en viktig del av den praktiska delen av utbildningen.

Riskutbildningen har inga strikta krav för godkännande. Istället är det din aktiva medverkan och följsamhet mot instruktionerna som utgör grundvalen för godkännande. Vid halkbanekörningen är ett av målen faktiskt att ge dig möjlighet att ”misslyckas,” till exempel att inte kunna återställa en sladd, för att du ska få en insikt i konsekvenserna av att överskatta din egen förmåga. Det är en värdefull inlärningsprocess.

Du har friheten att själv bestämma i vilken ordning du vill genomföra riskutbildningarna, och det innebär att du kan välja att först ta Risktvåan innan du går igenom Riskettan. Den vanligaste ordningsföljden är dock att man börjar med Riskettan, eftersom den är helt teoretisk och inte kräver någon tidigare körvana eller förkunskap.

Vi har fixat körkortet till över 10 000 elever! Kontakta oss så hjälper vi dig med!