Om du vill börja övningsköra privat så behöver man uppfylla olika krav för att kunna göra det. Med övningsköra privat menar vi att man inte kör hos en trafikskola utan med någon man känner.

För att övningsköra privat behöver elev och handledare gå en handledarutbildning (även kallad introduktionsutbildning). Där efter kan ni ansöka om handledarbevis av Transportstyrelsen.

BOKA HANDLEDARUTBILDNING

Du kan utföra handledarutbildningen i Stockholm hos Gabriels Trafikskola. Bor du utanför Stockholm kan du jämför handledarutbildningar i din stad via tjänsten hos korkortssidan.se.

BOKA HANDLEDARUTBILDNING I STOCKHOLM

BOKA I DIN STAD

VAD BEHÖVS FÖR ATT KUNNA BÖRJA ÖVNINGSKÖRA?

För att kunna övningsköra privat tillsammans behöver både handledaren samt eleven uppfylla några krav. Om man inte uppfyller dessa krav så kommer inte Transportstyrelsen att godkänna handledarskapet.

Kraven för att bli handledare är:

 • Eleven ska ha ett giltigt körkortstillstånd.
 • Handledaren ska vara minst 24 år gammal.
 • Elev och handledaren ska ha gått handledarutbildningen de senaste fem åren.
 • Handledaren ska ha körkort från Sverige eller ett annat EES-land.

Om eleven redan har körkort för automatväxlad bil så behövs inget körkortstillstånd för att övningsköra privat tillsammans med en handledare för en manuell bil.

NÄR KAN MAN INTE VARA HANDLEDARE?

Förutom kraven ovan för att bli handledare och övningsköra privat så finns det några aspekter som gör att man inte kan bli handledare.

Du kan inte vara handledare om:

 • Ditt körkort vart återkallat mer än 3 månader under de 3 senaste åren på grund av att du brutit mot en viktig trafikregel.
 • Ditt körkort varit återkallat någon gång under de 3 senaste åren på grund av rattfylleri eller annat grovt brott.
 • Ditt körkort gällt med villkoret för alkolås de tre senaste åren.
 • Du redan är handledare för 5 elever.

VAD ÄR HANDLEDARUTBILDNING?

Elev kan övningsköra hos en trafikskola och då behöver eleven inte gå en handledarutbildning utan det räcker med ett körkortstillstånd. En elev kan också övningsköra privat och då behövs utöver körkortstillståndet att både elev och handledaren ha gått en handledarutbildning.

Vad innehåller handledarutbildningen?

 • Mål och innehåll med körkortsutbildningen.
 • Regler som gäller för övningskörning.
 • Hur man ska lägga upp övningskörningen.
 • Miljö och trafiksäkerhet.

Handledarutbildningen pågår under ett tillfälle och pågår i ca 3 timmar. Handledaren får också veta sitt ansvar för övningskörningen samt vilka kriterier som gäller på teoriprov och uppkörning.

NÄR KAN MAN BÖRJA ÖVNINGSKÖRA PRIVAT?

Många tror att man kan börja övningsköra privat när an har utfört handledarutbildningen. Detta stämmer inte utan ni behöver få ert handledarbevis först från Transportstyrelsen.

Ni kan börja övningsköra när:

 1. Ni uppfyller kraven för elev och handledare.
 2. Både elev och handledare gått handledarutbildningen de senaste 5 åren.
 3. Ni ansökt om handledarskapet hos Transportstyrelsen.
 4. Ni har fått handledarbeviset.

HUR ANSÖKER MAN OM HANDLEDARBEVIS?

Så hur ansöker man om handledarbeviset? Mycket enkelt. Du loggar in hos Transportstyrelsen med deras e-tjänst och ansöker om handledarskapet.

ANSÖK OM HANDLEDARSKAP

Spara tid på att få beviset om handledarskap genom att:

 • Ansök om handledarbeviset före handledarutbildningen.
 • Anslut dig till en digital brevlåda som exempelvis Kivra. Då får dy myndighetspost dit och sparar tid än om du skulle ha fått handledarbeviset via traditionell post.

NÄR BEHÖVER MAN INTE GÅ HANDLEDARUTBILDNINGEN?

Elev och handledare behöver endast gå handledarutbildningen för att kunna övningsköra privat för personbil och lätt lastbil (B-körkort).

Man behöver inte gå en handledarutbildning om man ska övningsköra för ett annat fordon som MC eller lastbil. Man behöver inte heller gå handledarutbildningen om eleven har B-körkort och vill övningsköra för:

 • utökad B-behörighet (B96).
 • att ta bort villkoret att körkortet endast gäller för automatväxlad bil.

ÖVNINGSKÖRA PRIVAT – STEG FÖR STEG

Så hur gör man steg för steg för att övningsköra privat:

 1. Ansök om handledarskapet här.
 2. Skaffa Kivra om du inte har det för snabbare ansökningstid här.
 3. Boka handledarutbildning i Stockholm här eller i en annan stad här.
 4. Elev och handledare går handledarutbildningen.
 5. Vänta på handledarbeviset.
 6. Börja övningsköra privat när handledarbeviset kommit.

Similar Posts